en
ru
et
lt

Ladustamine


untitled-1.jpg2017_03_15_02.jpg2017_01_26_0076.jpguntitled-2.jpguntitled-3.jpg
VIGOLINI tolliterminal asub aadressil Vana-Narva mnt 30a ja 30/4 seitsme kilomeetri kaugusel Muuga sadamast ja 14 km kaugusel Tallinna kesklinnast. Sadama lähedus lubab meritsi Tallinna saaunud veoseid vastu võtta ja teele lähetada kiiresti ja minimaalsete kuludega. Viie kilomeetri kaugusel terminalist on Tallinna ringtee, mis ühendab terminali kõigi peamiste Eesti magistraalteedega.

Terminal, kus on 10 vagunile arvestatud juurdesõiduraudteed, asub Maardu jaamas (kood 082208), oluliselt vähendades vagunite etteandmise ja äraveo kulusid ning võimaldades rongikoosseisu varustamise ja vormistamise küsimuste operatiivset lahendamist.
 

Terminal opereerib suletud üldpinnaga 20 000 m² ja avamaa üldpinnaga 40 000 m²

 


 Stividori tegevus

Terminali peamised funktsioonid on kottides, karpides, kastides, tünnides, trumlitel ja muudmoodi pakitud põhiveoste, samuti igat liiki metallide ja metalltoodete -- lehtmetalli, metallipakkide, rullide, trumlite, kõikvõimalike torude ja profiilide ümberlaadimine, laos hoidmine, transportimine ja tollivormistus.

Lisaks põhifunktsioonidele pakub terminal oma pikaajalistele kogemustele tuginedes järgmisi operatsioone veostega:
  • erinevate tarnijate veosepartiide konsolideerimine edasitoimetamiseks ühele saajale;
  • kauba pakkimine ja ümberpakkimine;
  • markeerimine;
  • etikeerimine;
  • paketeerimine;
  • ümberlaadimine;
  • veose kinnitamine;
  • sertifitseeritud kaalumine;
  • sorteerimine;
  • sõelumine.


Tolliplatsil on tolliterminali staatus.

Laohooned on kindlustusseltsi poolt aktseptreeritud ja vastavad kõigile EÜ-s kehtivatele toiduainete hoiunõuetele. Ladudes on olemas autode ja raudteevagunite laadimiseks rambid. 
 

Veose hoiustamine ja kontroll

 

Toiduaineid on lubatud hoida ainul veterinaarteenistuse poolt aktsepteeritud ladudes (EV Toiduseadus, RT I 2002, 13, 81). Vastava akrediteeringu sai meie ladu 2002. aastal (12.03.2002. a käskkiri nr 67).

Seoses sellega, et meie laod vastavad kõigile veterinaar- ja sanitaarnormidele, kontrollib veterinaarinspektor kõigi lao- ja tööhoonete seisukorda 1 kord aastas, mille kohta koostatakse akt. Igakuiselt rakendab spetsialiseerunud firma lepingu alusel abinõusid putukate ja näriliste avastamiseks ja tõrjeks. 1-2 korda aastas korraldavad tolliorganid inventuuri. Kõiki taimset päritolu veoseid kontrollib karantiiniteenistus. Iga lattu saabunud kaubapartii kohta koostab taimekarantiiniteenistus ülevaatuse akti. Nimetatud akti alusel vormistatakse veose edasisaatmisel reekspordi sertifikaadid.

Veose säilivuse eest vastutab tolliorganite ja veose omaniku ees tolliladu. Seoses sellega viiakse iganädalaselt läbi inventuurid kõigis meie ladudes. Väljaspool tööaega kõik laod plommitakse.
 

Ohutussüsteem

 
Kõik laoruumid on varustatud tulekahju-signalisatsiooniga. Тerminali territooriumi kontrollitakse kaasaegsete elektrooniliste vahenditega ja videovalveseadmetega. Terminalis on olemas ka valveüksus, mille töötajad teevad territooriumil regulaarselt ringkäike, kontrollides piirdeid, aknaid, uksi jmt. Terminali teenused tuginevad kõigi tegevuste ja tööoperatsioonide kõrgele kvaliteedile ja usaldusväärsusele.

Peakontor Eestis

 

VIGOLIN AS
Narva mnt. 82, 10150 Tallinn Estonia
Telefon: +372 605-56-51
Faks: +372 605-56-50
vigolin@vigolin.com

Leedu büroo

 

Vigolin AS, Lithuania
Nemuno g.139-206, LT-93262, Klaipeda, Lithuania
Telefonid: +370 46 368146, +370 46 366198
Faks: +370 46 368146
klaipeda@vigolin.com

Hollandi büroo

 

VIGOLIN JSC
Tomorstraat 56, 2022RH, Haarlem, The Netherlands
nl@vigolin.com

Büroo Pariisis/Prantsusmaa

 

VIGOLIN-FRANCE SA
vigolin@sfr.fr

Berdyansk/Ukraina büroo

 

VIGOLIN-MISTRAL LLC
mistral@vigolin.com

© VIGOLIN AS