en
ru
et

EAS


 

2023. aastal saab Vigolin AS toetust EASi meetme "Ettevotete digitaalse ulemineku toetamine" raames.

Vigolin AS-i toetatakse meetme „Ettevotete digipoorde toetus“ raames maksimaalselt summas 245225,36 eurot, mille abil viiakse ellu projekt „Vigolin AS digipoorde toetus“. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Projekti eesmargiks on ettevotte protsesside optimeerimine, digitaliseerimine ja automatiseerimine, vahendamaks toojouvajadust, suurendamaks tooprotsesside efektiivsust ja tootlikkust ning ettevotte rahvusvahelist konkurentsivoimet. Projekti kaigus investeeritakse keskse infosusteemiga liidestatud elektritostukitesse ja skanneritesse, juurutatakse loplikult projektijuhtimise tarkvara ja uuendatakse serveriparki. Projekti tulemusena optimeeritakse tooprotsesse ja suureneb kaideldava kauba maht, mis omakorda suurendab ettevotte muugitulu ja puhaskasumit.

Vigolin AS sai rahastuse EASi digitaliseerimise teekaardi toetuse meetmest.

Vigolin AS sai 2022. aastal meetme „Ettevotja arenguplaani toetusmeede ettevotete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvoimekuse tostmiseks“ tegevuse „Arenguvajaduste valja selgitamine ja ettevotete arendustegevused“ raames toetust summas 10 800 eurot, mille abil viiakse ellu „Vigolin AS-i digitaliseerimise teekaardi projekt“.

Projekti eesmargiks on saada ekspertanaluus ettevotte digitaliseerimise voimaluste osas ning need ellu viia efektiivistamaks ettevotte tood, tehnoloogiamahukust, digitaliseeritust ja konkurentsivoimet. Projekti tulemuste pohjal koostati aruanne "Digitaliseerimise tegevuskava".

Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Peakontor Eestis

 

VIGOLIN AS
Narva mnt. 82, 10150 Tallinn Estonia
Telefon: +372 605-56-51
Faks: +372 605-56-50
vigolin@vigolin.com

Buroo Pariisis/Prantsusmaa

 

VIGOLIN-FRANCE SA
vigolin@sfr.fr

Hollandi b├╝roo

 

VIGOLIN JSC
Tomorstraat 56, 2022RH, Haarlem, The Netherlands
nl@vigolin.com

© VIGOLIN AS