en
ru
et
lt

EAS


 

Vigolin AS sai rahastuse EASi digitaliseerimise teekaardi toetuse meetmest.

Vigolin AS sai 2022. aastal meetme „Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks“ tegevuse „Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused“ raames toetust summas 10 800 eurot, mille abil viiakse ellu „Vigolin AS-i digitaliseerimise teekaardi projekt“.

Projekti eesmärgiks on saada ekspertanalüüs ettevõtte digitaliseerimise võimaluste osas ning need ellu viia efektiivistamaks ettevõtte tööd, tehnoloogiamahukust, digitaliseeritust ja konkurentsivõimet. Projekti tulemusena valmib digitaliseerimise teekaardi raport.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Peakontor Eestis

 

VIGOLIN AS
Narva mnt. 82, 10150 Tallinn Estonia
Telefon: +372 605-56-51
Faks: +372 605-56-50
vigolin@vigolin.com

Leedu büroo

 

Vigolin AS, Lithuania
Nemuno g.139-206, LT-93262, Klaipeda, Lithuania
Telefonid: +370 46 368146, +370 46 366198
Faks: +370 46 368146
klaipeda@vigolin.com

Hollandi büroo

 

VIGOLIN JSC
Tomorstraat 56, 2022RH, Haarlem, The Netherlands
nl@vigolin.com

Büroo Pariisis/Prantsusmaa

 

VIGOLIN-FRANCE SA
vigolin@sfr.fr

Berdyansk/Ukraina büroo

 

VIGOLIN-MISTRAL LLC
mistral@vigolin.com

© VIGOLIN AS