en
ru
et
lt

Ekspedeerimine ja logistikaLogistika on väga mitmekülgne tegevus - lausa omaette kunst – arvutuste, läbiräääkimiste, varustamise ja juhtimise kunst. Oskus kasutada kõiki neid puudutavaid peensusi ja aastatepikkused kogemused on meie eduka töö pandiks.

VIGOLIN, täites koodinaatori funktsioone ning omades arenenud infrastruktuuri, ühendab mitmeid omavahel seotud logistika liike transpordi- ja laomajanduses ning äri- ja infoalase logistika.

Juhindudes põhikriteeriumist, milleks on kõigi protsessis osalejate õigeaegne teenindamine ja maksimaalne kasu, pakume oma klientide probleemidele optimaalseid lahendusi. Sel eesmärgil rakendame kompleksselt järgmisi meetmeid:
 • Info- ja materiaalsete ressursside reguleerimise range süsteem.
 • Tööde operatiivse planeerimise ladus süsteem.
 • Vedude ning ladustamise mahtude prognoosimine.
 • Transpordikulude vähendamine ökonoomsete partiide komplekteerimise abil.
Arvutuste aluseks võetakse alati arvesse klientide personaalsed soovid ja veoste spetsiifika.
Meie spetsialistid on abiks kõige mugavama ning vastuvõetavama tarneteekonna ja kauba hoiustamise viisi valikul.

Me pakume lahendusi, mis hõlmavad mitmesuguseid veoliike mere-, raudtee- ning autotranspordiga, kasutades oma tolli- ja tavaliste laoruumide ulatuslikku võrgustikku UKSELT UKSENI põhimõttel.

Sõltuvalt kliendi soovidest osutame abi dokumentide koostamisel, mis hõlmavad aruandlust veose seisukorra ja hulga kohta, koostame igat liiki aruandeid, sertifitseerime veoseid vastavalt Eestis ja Venemaal kehtivatele tollinõuetele, konsulteerime ja valmistame ette saatedokumente.

Kasutades oma hästivarustatud laopindu tavapärase ning tollihoiustamise režiimis, pakume klientidele mitmesuguseid võimalusi kaubaga töötamiseks.

Meie stividorid laadivad ja lossivad konteineri, auto ja raudteevagunid teie veosega.

Kõigile meie vedudele laieneb ekspediitori vastutuskindlustus.
 

Raudteeveod


Raudteetranspordi kasutamine õigustab ennast juhul, kui on vaja saata mahukaid veoseid kaugete vahemaade taha. Raudteevedu vähendab teie veokulusid võrreldes teiste transpordiliikidega.
Meie ettevõte teostab raudtee kaubavagunitega vedusid kõigisse Venemaa, Baltimaade ning SRÜ regioonidesse. VIGOLIN veab kaupu raudteel lepingute alusel, mis sõlmitakse erinevate raudteede juhtkondadega - see võimaldab pakkuda partneritele konkurentsivõimelisi tariife.

Teie korraldusel teostame:
 • Ohutuid kaubavedusid kinnistes vagunites, poolvagunites ja platvormidel.
 • Segavedusid kinnistes vagunites
 • Töötame välja ülegabariitsete ja ülekaaluliste kaupade paigaldamise ja kinnitamise skeemi
 • Saadetise teekonna jälgimine

Õhuveod

 

Rahvusvahelised veod


Veoste kohaletoimetamine autotranspordiga on laialt levinud veoliik nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil. Selle peamine eelis on täpsus ja operatiivsus.

Teostame autovedusid kvaliteetselt ja maksimaalselt lühikeste tähtaegadega.
Euro-3, Euro-4 ja Euro-5 standarditele vastavate sõidukite ja usaldusväärsete partnerite olemasolu, kellega meil on pikaajalised koostöölepingud, lubavad meil pakkuda klientidele laialdast vedude geograafiat Euroopas, Baltimaades, Venemaal ja SRÜ-s. Meie autovedude veoste nomenklatuur on mitmekesine – näiteks oleme küllalt vilunud järgmiste kaupade vedudes:
 • vedelkaubad,
 • ülegabariitsed kaubad,
 • konteinerid,
 • ADR veosed (ohtlikud veosed),
 • mitmesugune toore toiduainetööstusele, metallurgiaettevõtetele ning masinaehitustehastele.
Kindlustame veose Eesti ja Venemaa juhtivates kindlustusseltsides. Kõikidel autovedudel kasutame TIR-CARNET märkmikku CMR kindlustustingimustel (vedaja vastutuskindlustus).
 

Segaveod


Segavedude all mõistetakse kaubavedu erinevate transpordiliikidega (vähemalt kaks). Kõigi protsessis osalejate tegevuse koordineerimisel organiseerib meie juhtiv personal ühtsesse ahelasse erinevad transpordi lülid alates saatjast kuni kauba saajani. Kauba liikumise pidev jälgimine, kulude analüüs, kõigi positiivsete ja negatiivsete aspektide arvestamine jooksvates projektides ning aastatepikkused kogemused lubavad meil teha õigeid otsuseid ning pakkuda partneritele efektiivset logistilist skeemi konkurentsivõimeliste tariifidega.
 

Siseriiklikud veod


Teostame vedusid universaalse autotranspordiga Tallinnas ja Eestis, sealhulgas:
 • Eksport- ja importkauba konteinerite veod
 • Tentveokitega kaubaveod Eesti sadamatest ja Eesti sadamatesse
 • Тransiitkaubaveod (T1 deklaratsiooniga)
 • ADR (ohtlike kaupade veod)
 • Paakkonteinerite veod
 • Segaveoste veod
 • Suuremõõtmeliste kaupade veod
 • Temperatuuritundlike kaupade veod

Tellimuse vorm


Veose info
Veose nimetus *
Kaubakohtade arv *
Pakendi liik
Ühe kaubakoha neto- ja brutokaal (t) *
Kaubakoha mõõdud (cm)
Kaupade harmoniseeritud nomenklatuuri (KHN) kood
Veose valmidus *
Lisainfo kauba kohta

Veoinfo
Veotingimused INCOTERMS 2000
Veoviis
Veoteekond kus on märgitud lähte- ja sihtjaam *
Lähtejaama kood *
Sihtjaama kood *

Kontaktinfo
Teie ettevõtte nimi *
Aadress *
Kontaktisik
Ametikoht
Kontakttelefon *
E-post *
Lisainfo saatja kohta
processing...

Peakontor Eestis

 

VIGOLIN AS
Narva mnt. 82, 10150 Tallinn Estonia
Telefon: +372 605-56-51
Faks: +372 605-56-50
vigolin@vigolin.com

Leedu büroo

 

Vigolin AS, Lithuania
Nemuno g.139-206, LT-93262, Klaipeda, Lithuania
Telefonid: +370 46 368146, +370 46 366198
Faks: +370 46 368146
klaipeda@vigolin.com

Hollandi büroo

 

VIGOLIN JSC
Tomorstraat 56, 2022RH, Haarlem, The Netherlands
nl@vigolin.com

Büroo Pariisis/Prantsusmaa

 

VIGOLIN-FRANCE SA
vigolin@sfr.fr

Berdyansk/Ukraina büroo

 

VIGOLIN-MISTRAL LLC
mistral@vigolin.com

© VIGOLIN AS