en
ru
et
lt

EAS


 

Vigolin AS sai rahastuse EASi digitaliseerimise teekaardi toetuse meetmest.

Vigolin AS sai 2022. aastal meetme „Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks“ tegevuse „Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused“ raames toetust summas 10 800 eurot, mille abil viiakse ellu „Vigolin AS-i digitaliseerimise teekaardi projekt“.

Projekti eesmärgiks on saada ekspertanalüüs ettevõtte digitaliseerimise võimaluste osas ning need ellu viia efektiivistamaks ettevõtte tööd, tehnoloogiamahukust, digitaliseeritust ja konkurentsivõimet. Projekti tulemusena valmib digitaliseerimise teekaardi raport.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Head office in Estonia

 

VIGOLIN AS
Narva mnt. 82, 10150 Tallinn Estonia
Phone: +372 605-56-51
Fax: +372 605-56-50
vigolin@vigolin.com

Office in Lithuania

 

Vigolin AS, Lithuania
Nemuno g.139-206, LT-93262, Klaipeda, Lithuania
Phones: +370 46 368146, +370 46 366198
Fax: +370 46 368146
klaipeda@vigolin.com

Office in the Netherlands

 

VIGOLIN JSC
Tomorstraat 56, 2022RH, Haarlem, The Netherlands
nl@vigolin.com

Office in Paris/France

 

VIGOLIN-FRANCE SA
vigolin@sfr.fr

Office in Berdyansk/Ukraine

 

VIGOLIN-MISTRAL LLC
mistral@vigolin.com

© VIGOLIN JSC