en
ru
et
lt

Finansinių – užstato operacijų sistema


 
Finansinės – užstato operacijos, tai tokios schemos, kai finansavimo užstatas yra finansinis garantinis įsipareigojimas VIGOLIN sistemai.
Finansinės – užstato operacijos yra taikomos finansuojant prekes, esančias sandėliuose arba dar esančias kelyje.

Yra keletas finansinių – užstato operacijų rūšių, kurios yra skirstomos pagal užstato (įkeitimo) pobūdį ir pagal dokumentus.
Pagal pobūdį, užstatą (įkeitimą) galima išskirti taip:

 • Tiesioginis užstatas – schema, kurioje esančios užstatytos (įkeistos) prekės tiesiogiai perduodamos į vieną iš VIGOLIN terminalų.
 • Sąlyginis užstatas – schema, kai užstate esančios prekės neperduodamos tiesiogiai VIGOLIN, o yra naudojamos pardavėjo nuožiūra, tačiau kontroliuojamos VIGOLIN.

Pagal užstato (įkeitimo) dokumentus, galima išskirti taip:

 • WHR (Warehouse receipt) - dokumentas, pagal kurį sandėlio turėtojas (VIGOLIN) priėmė prekę saugojimui ir įsipareigoja išduoti prekes asmeniui, pateikusiam dokumento originalą. Tai naudojama tiek tiesioginio užstato atvejų metu, tiek ir sąlyginio užstato atvejais;
 • FCR (Forwarder`s Certificate of Receipt) - tai dokumentas, pagal kurį ekspeditorius (VIGOLIN) priėmė pervežimui prekes ir įsipareigoja pristatyti jas į konkrečią vietą, konkrečiam gavėjui. 

Naudojama tiesioginiam užstatui.
Galimi ir kombinuoti variantai.

Produkto patrauklumas susideda iš:

 • Pardavėjo siūlomų nuolaidų taikymo perkant didelį kiekį prekių;
 • prekės dalies finansavimo, kuri viršija pardavėjo siūlomą laiką arba kredito limito sumą;
 • laikotarpio tarp pirkimo ir pardavimo finansavimo;
 • situacijų išvengimo, kai prekė pasilieka neparduota dėl tokios priežasties, kai įmonė neturi pinigų tokio sandorio finansavimui;
 • apyvartinių lėšų finansavimo panaudojimo vengimo iš nuosavo įmonės kapitalo.

Tarpininkavimo veikla: Intrastat


Intrastat (Intra EC Trade Statistics) – duomenų surinkimo sistema apie prekių apyvartą/ mainus tarp šalių, įeinančių į Europos Sąjungą (ES)

VIGOLIN siūlo pagalbą sudarant INTRASTAT ataskaitą ir jos pateikimą statistikos departamentui

KAS PRIVALO PATEIKTI ATASKAITĄ?
Įmonės, privalančios pateikti INTRASTAT atskaitą nustatomos remiantis statistikos ribomis.

Statistinė riba yra skaičiuojama remiantis Jūsų užsienio prekybos ankstesniais metais duomenų pagrindu. Skaičiuojant apyvartos ribas siunčiant ir gaunant prekes, peržiūrima atskirai. Ataskaita pateikiama tik tokiu atveju, jeigu prekių apyvarta viršijo statistines ribas išsiunčiant prekes į ES šalis arba gaunant prekes iš ES šalių.

INTRASTAT ataskaitą būtina pateikti:
 1. Jeigu apyvarta gaunant ar siunčiant prekes viršijo statistines ribas (2 milijonus Estijos kronų) 2008 metais.
 2. Tokiu atveju būtina pateikti ataskaitą INTRASTAT nuo sausio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. už kiekvieną mėnesį.
Jeigu apyvarta gaunant ar siunčiant prekes viršijo statistines ribas (2 milijonus Estijos kronų) per 2009 metus. Tokiu atveju būtina pateikti ataskaitą INTRASTAT nuo to mėnesio, nuo kurio prekių apyvarta viršijo statistines ribas ir pateikti ataskaitą iki metų pabaigos.
INTRASTAT ataskaitą taip pat privalo pateikti užsienio firmos, kurios yra mokesčių mokėtojos Estijoje arba jų atstovai.

INTRASTAT ataskaitos nereikia pateikti privatiems asmenims ir juridiniams asmenims, kurie nėra mokesčių mokėtojai (yra atleisti nuo mokesčių deklaracijos pildymo už atliktą apyvartą)

INTRASTAT ataskaita įtraukia tik užsienio sandorius, atliktus su ES šalimis. Sandoriai su šalimis, neįeinančiomis į ES (trečiosios šalys), į INTRASTAT ataskaitą neįtraukiami.

Į INTRASTAT ataskaitą reikia įtraukti visus užsienio prekybos sandorius su ES šalimis, kurios atspindi realų prekių judėjimą (neįtraukiant tranzitinį prekių pervežimą per Estijos teritoriją). Tokiu atveju, kai pasikeičia prekių savininkas INTRASTATUI neturi reikšmės (išskyrus laivų ir lėktuvų pirkimą/ pardavimą), pagrindinė taisyklė – tai, kad prekė realiai juda iš Estijos į kitą ES šalį arba patenka į Estiją iš kitos ES šalies.

Jeigu į Estiją iš kitų ES šalių patenka tik sąskaitos, o prekės siunčiamos ne į Estiją, o kitą ES šalį, tai tokio sandorio INTRASTATUI parodyti nereikia.
Pagrindinė buveinė Estijoje

 

VIGOLIN AS
Narva mnt. 82, 10150 Tallinn Estonia
Phone: +372 605-56-51
Fax: +372 605-56-50
vigolin@vigolin.com

Biuras Lietuvoje

 

Vigolin AS, Lithuania
Nemuno g.139-206, LT-93262, Klaipeda, Lithuania
Phones: +370 46 368146, +370 46 366198
Fax: +370 46 368146
klaipeda@vigolin.com

Biuras Nyderlanduose

 

VIGOLIN JSC
Tomorstraat 56, 2022RH, Haarlem, The Netherlands
nl@vigolin.com

Biuras Paryžiuje/Prancūzijoje

 

VIGOLIN-FRANCE SA
vigolin@sfr.fr

Biuras Berdyansk/Ukraina

 

VIGOLIN-MISTRAL LLC
mistral@vigolin.com

© VIGOLIN JSC